images/fade/fade1.jpg

Zoals bekend gaat de situatie rondom het Covid-19-virus in Nederland steeds verder achteruit. Uiteraard maken wij ons hier ook zorgen over, eerst dachten we onze bijeenkomst door te kunnen laten gaan, maar na advies te hebben ingewonnen bij de veiligheidsregio bleek dat dit niet verstandig te zijn.

Wij willen graag de bijeenkomst organiseren, maar helaas is de stand van zaken sterk gewijzigd. Er wordt een dringend advies gedaan aan de Nederlandse bevolking om minder uitstapjes te maken. Ook wordt dringend geadviseerd het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Hierdoor hebben wij helaas moeten besluiten om de bijeenkomst van 19 December aanstaande definitief niet door te laten gaan.

Wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor onze vrijwilligers, maar ook voor onze bezoekers. Wij kunnen en willen het risico niet nemen dat zij gezondheidsrisico’s lopen.
Blijf gezond en respecteer de regelgeving van de (lokale) overheid!
Wij hopen dat dit een kort hoogtepunt van deze crisis is, en dat we op korte termijn toch nog in de gelegenheid zijn jullie te kunnen verwelkomen.