images/fade/fade1.jpg

IOT, TheThingsNetwork, Telegraf, Influx en Grafana:

Een eigen dashboard met meetwaarden

Op de bijeenkomst aanstaande Zaterdag (13 April) zal Alain van Hoof een lezing voor ons houden over dit onderwerp; hij zal uitleg geven, en demonstreren, hoe je diverse componenten (hard- en software) aan elkaar kunt koppelen.

In zijn eigen woorden:
Met eenvoudig verkrijgbare IoT (internet of Things) apparatuur is het mogelijk om via het LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) Radio netwerk meetwaarden te verzenden naar de via internet bereikbare gratis dienst TheThingsNetwork (https://www.thethingsnetwork.org/). De meetwaarden worden daar ontvangen en eventueel via een extra dienst 7 dagen bewaard.

Natuurlijk willen we deze meetwaarden voor langere tijd opslaan en zichtbaar maken via grafieken op een dashboard. Met behulp van Telegraf (https://www.influxdata.com/time-series-platform/telegraf/) en bijbehorende database InfluxDB (https://www.influxdata.com/time-series-platform/telegraf/), beide onderdeel van de opensource TICK stack (Telegraf, Influx, Chronograf, Kapacitor), kan de data worden uitgelezen uit TheThingsNetwork en worden opgeslagen voor langere tijd. Met behulp van Grafana (https://grafana.com/) kunnen de gegevens vervolgens worden gepresenteerd als dashboard met de meetwaarden.

Tijdens deze presentatie worden de verschillende opensource onderdelen geintroduceerd en wordt de verbinding tussen de onderdelen belicht, alles natuurlijk met een live Demo.